S-kvinnor Sundbyberg

Vårt kvinnoförbunds lokala Sundbybergsklubb. Verksamheten är separatistisk men engagemanget är brett.

Den Socialdemokratiska kvinnoklubben i Sundbyberg är en del av S-kvinnor men också medlemsorganisation i partiet. Vi är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. Dessutom har vi det riktigt trevligt också.

Vi arbetar för att påverka samhällsdebatten och politisk beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi anordnar kurser och seminarier. I riksorganisationen arbetar vi också med internationella projekt för ökad jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Lokalt bildades vi den 7 maj 1917 och har sedan dess varit en drivande del av socialdemokraterna i Sundbyberg. Många av våra medlemmar är med och styr så väl parti som stad.

Varför behövs ett kvinnoförbund?

Lagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men inte samma möjligheter.

  • Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad, kvinnodominerade yrken behöver uppvärderas.
  • Kvinnor har lägre löner, otryggare anställning och sämre villkor.
  • Kvinnor utför fortfarande dubbla arbeten – på arbetsmarknaden och i hemmet. Barn och hem anses fortfarande vara främst kvinnors ansvar.
  • På beslutsfattande nivåer i samhället är fortfarande inte kvinnor jämställt representerade.
  • Mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld är fortfarande ett stort samhällsproblem.
  • Skolan och förskolan behöver ökad genusmedvetenhet, för att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter.
  • Att vara kvinna i politiken innebär fortfarande stora utmaningar – vi behöver stärka varandra!

Gå därför med du också! Länk till annan webbplats.

 

Ordförande

Christina "Kicki" Fjellström
Mobil: 070 713 08 80
E-post: kicki.fjellstrom@hotmail.com