Jobb

En personalpolitik för hela staden

Sundbybergs stad ska finnas till för alla som lever här men ett särskilt ansvar har man för den egna personalen och för de som arbetar inom verksamheter finansierade av staden. Staden är överlag en bra arbetsgivare men det finns fortfarande en hel del som bör förbättras.

Under pandemin har det blivit tydligt för alla att de som arbetar inom välfärden och som ser till att vår infrastruktur fungerar är ryggraden i vårt samhälle. De arbetar i verksamheter som inte kan stängas ned eller skötas hemifrån. Det får då inte bli så att man tar dem för givet. Stadens anställda förtjänar respekt.

En bra arbetsmiljö och schyssta villkor är inte bara rätt gentemot de nuvarande anställda utan ökar också sannolikheten för att fler ska söka sig till de många bristyrken som finns inom staden.

Socialdemokraterna vill att:

• Sundbybergs stad ska genomföra en låglönesatsning.

• Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet för stadens anställda.

• Staden ska ta ett större samlat ansvar för rekrytering och för att skapa attraktiva arbetsplatser och ett ökat medbestämmande.

• Långtidssjukfrånvaron ska minska genom ett aktivare arbetsmiljöarbete.

• Arbetskläder (inklusive skor) ska vara en självklarhet för alla inom stadens verksamheter inom skola, vård och omsorg. I upphandlingar av externa verksamheter ska samma krav ställas.

• Meddelarfriheten gäller i stadens verksamheter och omfattar all personal inom skola, vård och omsorg. I upphandlingar av externa verksamheter ska samma krav ställas.

Stadens näringsliv

Sundbybergs näringsliv är brett. Stadens attraktiva läge med goda kommunikationer, många kompetenta medborgare och närheten till Stockholm har gjort att många större företag valt att förlägga sina verksamheter hos oss. Dessutom finns mängder av mindre och medelstora företag i staden. Det faktum att vi lever så många på så liten yta ger goda underlag för restaurangnäringen och faktum är att Sundbyberg är den restaurangtätaste kommunen i landet.

Sundbybergs restauranger klarade också pandemin ovanligt väl jämfört med i många andra kommuner. Men samtidigt som restauranglivet i Sundbyberg är väldigt starkt upplever butiksnäringen den ökande konkurrensen från såväl näthandeln som de stora galleriorna och externcentrumen i stadens närhet. Att behålla en levande lokal handel är dock viktigt, dels för att bevara stadskänslan, dels för att minska behovet av längre transporter och därmed den miljöpåverkan det får.

Vi vill arbeta tillsammans med de lokala handlarna såväl som de olika fastighetsägarna för att få till bra villkor för en fortsatt stark butikshandel i Sundbyberg. Det måste också hända saker mellan husen för att en stad ska uppfattas som levande och intressant. Utöver uteserveringar och kulturaktiviteter har också olika former av torghandel en roll att fylla.

Vi vill också utveckla kommunens service till stadens företag, inte minst till småföretagen. Många mindre företag riskerar att försvinna när ägaren närmar sig pensionen. Staden har mycket att vinna på att hjälpa till och förmedla kontakter så att nya ägare kan ta över när det är behov för en generationsväxling.

Staden bör också kunna förenkla för företagen genom att samla all relevant information på en portal, till exempel med en digital tillståndsguide. Vi vill också se en mer mänsklig myndighetsutövning även gentemot företagare. Stadens tjänstemän skall hjälpa företagen att göra rätt.

Socialdemokraterna vill att:

• Staden ska arbeta för en levande handel i våra stadskärnor.

• Stadens bemötande av företagare som till exempel söker tillstånd ska vara hjälpsam.

• Digitala tjänster riktade mot företagare ska samlas på en plats, där en digital tillståndsguide ska tas fram.

• Förutsättningarna för torghandel ska stärkas.

• Småföretagare och familjeföretag ska få hjälp att hitta nya ägare vid generationsväxling.