Socialdemokraterna i Svenska kyrkan

Socialdemokraterna deltar som en nomineringsgrupp i valen till Svenska kyrkans beslutande församlingar. I Sundbybergs församling blev vi klart största nomineringsgrupp i valet 2021 och leder nu den koalition som styr Sundbybergs församling.

Vad vi vill med Sundbybergs församling

Vårt kyrkopolitiska handlingsprogram för Sundbybergs församling hittar du här:

PDF

Våra företrädare i Sundbybergs församling

Inger Lundberg

Ledamot och gruppledare för (S) samt ordförande i Kyrkorådet

Jörgen Silén

Ledamot samt ordförande i Kyrkofullmäktige

Oivaa Karela

Ersättare