(S)undbybergare i Region Stockholm

Region Stockholm styrs sedan valet 2022 av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerparitet och Miljöpartiet. Det högsta beslutande organet, Regionfullmäktige samt de olika nämnder och styrelser som leder arbetet består av representanter från hela regionen. Ifrån Sundbyberg har vi flera socialdemokrater som representerar både oss och regionen i sin helhet, dessa finner du nedan:

Aida Hadžialić

Finansregionråd. E-post: aida.hadzialic@sll.se


Mikael Sundesten

Regionfullmäktiges ordförande. E-post: mikael.sundesten@sll.se


Sofie Ågren Mandoki

Ledamot i Regionfullmäktige. E-post: sofie.agren@socialdemokraterna.se


Ayla Eftekhari

Ersättare i Regionfullmäktige samt Trafiknämnden. E-post: ayla.eftekhari@sundbyberg.se


Sök kontaktuppgifter till alla förtroendevalda i Region Stockholm

Via denna länk hittar du Region Stockholms egna förteckning över alla förtroendevalda