Kultur

Kultur med utrymme för spontanitet

Sundbyberg ska fortsätta ha ett rikt kultur- och föreningsliv. Vi ska också vara den stad i regionen som ger barn bäst förutsättningar att delta i kultur- och idrottsverksamhet. Detta ska ske med uppmuntran och stöd från staden och genom att fler medborgare ges möjlighet att engagera sig. Det demokratiska föreningslivet är ett av fundamenten i vår samhällsmodell. Det är därför viktigt att vi ger föreningarna de förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas.

Vi vill att kulturskolan ska arbeta än mer uppsökande och vi vill fortsätta att utveckla verksamheter så som Aggregat och El Sistema. Kulturskolans verksamhet är också central för att ge alla barn möjlighet att uttrycka sig konstnärligt.

Det finns också enskilda byggnader som både är en del av vårt kulturella arv såväl som viktiga arenor för kulturellt utbyte. Till exempel Bristol, Folkets Hus, Marabouparkens konsthall och Allaktivitetshuset. Vi vill ha en översyn över hur staden stödjer olika verksamheter som dessa och vad man kan göra för att garantera att deras kulturhistoriska och sociala värden kvarstår.

Många Sundbybergare har en kreativ ådra och vill tillverka saker själv men det är inte alltid så lätt för de som bor i en trång lägenhet. Vi vill därför att staden verkar för ett så kallat Makerspace öppnar i staden, helst drivet av en förening.

Sundybergs museum är ytterligare en verksamhet som har ett stort samhällsvärde, men som idag kanske inte helt kommer till sin rätt. Vi vill se vad man kan göra för att stötta verksamheten och samtidigt tillgängliggöra deras verksamhet och samlingar för fler Sundbybergare.

Socialdemokraterna vill att:

• Vi ska vara den stad i regionen som ger barn bäst förutsättningar att delta i kulturverksamhet.

• Staden skapar en samlad portal dit alla föreningar ska kunna vända sig för att söka stöd, boka lokaler eller få relevant information.

• Kulturskolans verksamhet värnas och uppdras att arbeta mer uppsökande.

• Ett makerspace öppnar i staden, gärna drivet av en förening.

• Ett samlat tag om hur man kan stödja de olika kulturbyggnaderna som finns i staden tas.