Studier

Är du en vetgirig person? Vill du förändra vårt samhälle? Lika mycket nu som förr är kunskap makt. Att delta i studier och kurser är roligt och ett bra sätt att lära känna andra och samtidigt lära sig mer om vår politik.

Studiecirklar

Studiecirklar är kärnan i Socialdemokraternas studieverksamhet. De arrangeras på alla nivåer i partiet.

Medlemsutbildning - Steg 1

Här får du möjlighet att diskutera och få insikter om politik, ideologi och ledarskapssyn, socialdemokratins framväxt, facklig-politisk samverkan, organisation och det parlamentariska systemet.

Medlemsutbildning - Steg 2

Här få du möjlighet att diskutera och få insikter om maktanalys, socialdemokratisk strategi, retorik och organisering via samtal.

Medlemsutbildning - Steg 3

Tredje delen i medlemsutbildningen har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.

Fördjupningskurser

Medlemsutbildning steg 3 är en fördjupningskurs som arrangeras på nationell nivå. På lokal och regional nivå arrangeras då och då också fördjupningskurser inom specifika ämnen.

Funktionsutbildningar

När man väljs till ett uppdrag inom Socialdemokraterna ges man oftast möjlighet att gå en funktionsutbildning. Detta så att alla skall känna sig trygga i sin roll och sitt ledarskap.

Anmäl dig till våra studier

Studier bedrivs på alla nivåer i vårt parti. De flesta hittar du i vår kalender där du också anmäler dig.

 

Alla studier sker i samverkan med ABF.