Socialdemokraterna i Sundbybergs stadshus

Socialdemokraterna är det ledande partiet i den som styr Sundbybergs stad, Mittenstyret. Det innebär att vi har en lång rad förtroendevalda i stadens olika organ. Några är där på heltid medan de allra flesta är fritidspolitiker. Nedan finner du våra kommunalråd och våra övriga gruppledare i varje nämnd. Längst ned finns också en länk till en förteckning över alla våra (och övriga) politiker i Sundbybergs stad.

Våra kommunalråd

Peter Schilling

Kommunalråd och ordförande i Kommunstyrelsen (KS)

Ayla Eftekhari

Kommunalråd och ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden (GGN)

Våra övriga gruppledare

Patrik Tengberg

Ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN)

Helena Markstedt

Ordförande i Kommunfullmäktige (KF)

Robert Falck

Ordförande i Byggnads- och tillståndsnämnden (BTN)

Esma Yagci

Vice ordförande i Äldrenämnden (ÄN)

Anette Pettersson

Gruppledare (S) i Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Rebecka Prentell

Gruppledare (S) i Förskolenämnden (FN)

Fredrik Bylund

Vice ordförande i Stadsmiljö- och trafiknämnden (STN) samt vice ordförande i Valnämnden

Christina "Kicki" Fjellström

Vice ordförande i Överförmyndarnämnden

Bengt Fasth

Ordförande i Fastighets AB Förvaltaren

Berit Berggren

Ordförande i Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Sök alla våra förtroendevalda i Sundbybergs stad

Vi har många förtroendevalda socialdemokrater i Sundbybergs stad. Du hittar dem alla i stadens egna förteckning över alla förtroendevalda: