Styrelsen

Den lokala partistyrelsen, eller Arbetarekommunens styrelse som det formella namnet lyder väljs av medlemmarna på vårt årsmöte. Arbetarekommunens styrelse ansvarar för planerande och verkställande av partiets verksamhet inom de ramar som medlemmarna har beslutat. Styrelsen har också ett tillsynsansvar över partiets förtroendevalda i till exempel Sundbybergs stad.

Esma Yagci

Vice ordförande

Yoseph Yohannes

Ledamot och facklig ledare

Tuva Lövgren

Ledamot och studieledare

Felicia Rydsheim

Ledamot och internationell ledare

Igor Borg

Ledamot

Suppleanter

Faiza Rebandi

1:e Suppleant och medlemsansvarig

Elsa Abraham

2:e Suppleant

Alexander Hallberg

3:e Suppleant

Adjungerade

Fredrik Johansson

Adjungerad (Ombudsman)

Ayla Eftekhari

Adjungerad (Kommunalråd)

Patrik Tengberg

Adjungerad (Ordförande SAN)

Ylva Lundin

Adjungerad (Sammankallande Seniorutskottet)

Shiva Samadi

Adjungerad (Politisk sekreterare)

Inger Lundberg

Adjungerad (Gruppledare (S) i Sundbybergs församling)